اطلاعات تماس

آدرس:
خیابان فردوسی - ابتدای خیابان سیدعلی خان - بن بست ستاره – دبیرستان غیر دولتی هدف

تلفن: 32232158-031 , 32229259-031

فرم تماس

قسمتهای ضروری*