طرح های آموزشی و فوق برنامه

1- برگزاری کلاس های تقویتی روزهای پنجشنبه ویژه کلیه مقاطع اول تا سوم دبیرستان

2- برگزاری کلاس های تست زنی ویژه دانش آموزان سال چهارم

3- ارائه کارنامه ماهیانه به دانش آموزان و اعلام آن از طریق سایت

4- برگزاری جلسات دیدار اولیاء دانش آموزان با دبیران به صورت ماهیانه

5- به منظور جلوگیری از تداوم و تداخل امتحانات در یک روز برای دانش آموزان ، برنامه پرسش های هفتگی از اول سال تحصیلی جاری برای هر درس از طرف آموزشگاه تدوین شد و دبیران و دانش آموزان موظف به اجرای آن شدند

6- مشاوره فردی و گروهی با هر دانش آموز و ارتباط تنگاتنگ با والدین دانش آموزان توسط واحد مشاوره دبیرستان در روزهای شنبه و یکشنبه

7- اختصاص ساعات پرورشی به برنامه هایی نظیر تفکر نقاد ، هوش هیجانی ، EQ ، روش های برقراری ارتباط موثر

8- ارائه برنامه امتحانات معرفی به دانش آموزان سال سوم جهت آمادگی برای شرکت در امتحان نهایی

 

صفحه اصلی طرح های آموزشی و فوق برنامه