کسب رتبه اول رشته قرائت قرآن در ناحیه

تبریک به خانم هدی خورسندی به خاطر کسب رتبه اول در رشته قرائت قرآن در ناحیه 

صفحه اصلی اخبار و اطلاعیه ها کسب رتبه اول رشته قرائت قرآن در ناحیه