کادر آموزشی

اسامی کادر آموزشی دبیرستان در سال تحصیلی 98-97 عبارتند از :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

اطلاعات بیشتر

1 خانم عشرت وهاب
ادبیات و زبان فارسی
2 خانم افسانه اژدری زبان خارجی
3 خانم شجاعت
جامعه و روان شناسی
4 خانم مریم ایزدیان فلسفه و منطق
5
خانم افسانه اویسی نژاد اقتصاد و علوم اجتماعی
6 خانم آزیتا رحیمی
جغرافی
7 خانم شهناز توکل شیمی
8 خانم بدری حجارزاده زمین شناسی
9 خانم هفت برادران
زبان
10 خانم دفاعی جغرافی
11 خانم آسیه مجلسی
ریاضی
12 خانم سمیرا حداد
فیزیک
13 خانم سلیمانی خواه ادبیات
14 خانم مژگان شریفیانپور جغرافی
15 خانم شهپر شوشتری فیزیک
16 خانم سعیده شکرچی زاده دین و زندگی
17 خانم شبکه ساز آمادگی دفاعی
18 خانم تدین
زیست شناسی
19 خانم فرناز شرکت قناد ریاضی
20 خانم فرنوش شرکت قناد ریاضی
21 خانم عابدی تاریخ
22 خانم علی نیان ادبیات
23 خانم عشرت وهاب
ادبیات
24 خانم کوهیان ورزش
25 خانم لران شیمی
26 خانم نمازی عربی
27 خانم نصوحیان ریاضی
28 آقای فاتحی شیمی
29 خانم شکوفه یراقی زبان فارسی
30 خانم افروز ساکزاد
هندسه
31 خانم انوشا نیکی
انسان و محیط زیست
32 آقای مولایی ریاضی
33 خانم رویا دادمان
آمار
34 خانم سجادیه عربی
35 خانم نفیسه اخوان فیزیک
36 آقای اسلامیه شیمی
37 خانم زرین شریفیان پور تاریخ
38 خانم منشئی تاریخ