نام*
نام خانوادگی*
نام پدر*
شماره شناسنامه*
انضباط*
تلفن همراه*
تلفن ثابت*
آدرس منزل*
تصویر دانش آموز*
اندازه عکس اسکن شده بايد حداکثر 400×300 پيكسل و حداقل 300×200 پيكسل و فرمت عکس jpg باشد.
تصویر کارنامه نوبت اول سال نهم*
فرمت عکس اسکن شده jpg باشد.
معدل نیمسال اول یا معدل پایانی سال نهم*
نام مدرسه راهنمایی سال قبل*
آدرس آموزشگاه : خیابان سید علیخان بن بست ستاره دبیرستان غیردولتی هدف
صفحه اصلی پیش ثبت نام پیش ثبت نام پایه دهم