11 آبان1401 برگزاری جشن روز دانش آموز و اهدای هدیه به مناسبت این روز

25 مهرماه 1401 همایش روش های مقابله با استرس در دبیرستان هدف برگزار شد

25 مهرماه 1401 همایش روش های مقابله با استرس در دبیرستان هدف برگزار شد

Call Now Button